„Oryginalny Sok” Powstaje na bazie najwyższej jakości staranie dobranych i wyselekcjonowanych warzyw oraz owoców, pochodzących w części z własnych upraw. Produkt nie zawiera dodatków w postaci wody lub cukru. Cała słodycz wyczuwalna w trakcie konsumpcji jest efektem prawidłowo dobranych owoców i warzyw o najwyższej jakości.

OryginalnySok to wielokrotnie nagradzany producent soków NFC tj. Not From Concentrat. Jest to międzynarodowy skrót gwarantujący jakość oraz to, że sok nie jest odtwarzany z koncentratu.

W swoim portfolio posiada ponad 40 różnych smaków soków zaczynając od tych najpopularniejszych jak sok pasteryzowany z jabłka lub sok z pomarańczy poprzez smaki egzotyczne takie jak sok jabłko – mango lub jabłko-liczi-pitahaja, a kończąc na tak zaskakujących jak sok z buraka i ogórka kiszonego. Firma oferuje soki w danych grupach tematycznych VEGE, OWOCOWE, PREMIUM, OWOCOWO WARZWNE czy zaskakujące KOLEKCJE SMAKÓW LATO i ZIMA gdzie znajdziemy min bohatera naszego konkursu sok jabłko cynamon goździki czy jabłko imbir.

Masz ochotę wygrać jedną z wielu nagród sokowych od OryginalnySok w konkursie “ziMOVE Love” ?
Nic prostszego :

 1. Naradź się ze swoim przyjacielem
 2. Polubcie profil instagram OryginalnySok
 3. Napisz do nas „Jak owocuje Wasza przyjaźń w ten zimowy czas”
  na adres konkursy@allaboutlife.pl koniecznie z dopiskiem ziMOVE Love.
 4. Wygrajcie zdrowy zapas soków NFC

 

Jeden z bohaterów naszego konkursu ,,ziMove Love’’.
Jest to w 100% naturalny grzaniec. Ten sok polecamy szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, po podgrzaniu cały dom zaczyna pachnieć zmysłowym relaksującym zapachem cynamonu.

OryginalnySok. Jabłko, cynamon, goźdizki

OryginalnySok. Jabłko, cynamon, goździki

Kolejny sok z serii , ,,ziMOVE Love’’’. Naturalny grzaniec, który w jesienne i zimowe wieczory szybko podniesie temperaturę naszego ciała. Ze względu na imbir polecamy ten sok w okresie przeziębień.

OryginalnySok. Jabłko imbir

OryginalnySok. Jabłko, imbir

Warte podkreślenia. Te soki są do zastosowania na gorąco jako pyszny grzaniec oraz do wypicia bez podgrzewania.

 

Regulamin akcji ziMOVE Love

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji „ziMOVE Love” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka: OryginalnySok.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu, social mediach OryginalnySok
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jw. Konkursie jest polubienie przez parę znajomych profilu Instagram OryginalnySok, przesłanie odpowiedzi opisującej, „co porabiacie i jak zdrowo owocuje Wasza przyjaźń w ten zimowy czas” oraz przesłanie zgłoszenia z danymi teleadresowymi imię, nazwisko, adres nr tel. na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 8.12.2019 do dnia 27.12.2019.
 1. NAGRODA
 2. Nagrodami w Akcji są: 3 x zestaw zimowych soków OryginalnySok w skład których wchodzi 24 szt mix soków dla zwycięskiej pary oraz upominki od OryginalnySok oraz 3 x zestaw niespodzianka w skład których wchodzi 12 szt mix soków dla zwycięskiej pary..
  2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
  3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Każdy Uczestnik (para przyjaciół) Akcji przesyła drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl opis lub opis i zdjęcie : „co porabiacie i jak zdrowo owocuje Wasza przyjaźń w ten zimowy czas”
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz wizerunków uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na profilu Instagram OryginalnySok oraz WWW.allaboutlife.pl w terminie do 10 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator jak i fundator tj OryginalnySok ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty wyłonienia laureatów.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 1. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja ziMOVE Love
 4. Reklamacje rozpatrywane będą listownie lub mailowo w terminie 30 dni.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.