Autorem zdjęć do najnowszej kampanii Sirène jest Jacek Kołodziejski. Artysta wizualny, który tworzy głównie za pomocą fotografii, ale w swojej praktyce artystycznej wykorzystuje również inne media: design, rzeźbę, malarstwo, i sztukę wideo. Razem ze scenograf Anią Łoskiewcz odpowiedzialny był za koncepcję wizualną sesji, tła i tekstury. Jak sam przyznaje: „Używaliśmy do tego wielu ciekawych substancji, żeby uzyskać w naszym wyobrażeniu  kosmiczne bryły, a organiczne kształty stały się motywem przewodnim sesji.” Ciekawe faktury tła przenikają się i uzupełniają z fakturami kostiumów, za które odpowiadała Elwira Rutkowska. Elwira specjalnie na potrzeby sesji Sirène zaprojektowała wszystkie tekstylia, właśnie po to, by idealnie zgrały się z tłami i scenografią przygotowaną przez Jacka i Anię.

Kosmiczny klimat sesji inspirowany był również „Syrenami z Tytana” Kurta Vonneguta Jr. a raczej materializacją jednego z głównych bohaterów powieści na kolejnych ciałach niebieskich. Tytan, Mars czy Pluton to także nazwy opraw okularów z prezentowanej na zdjęciach pierwszej kolekcji Sirène – Cassini.

Kosmiczne inspiracje leżące u podstaw powstania marki, oprawy nazwane na cześć gwiazd i planet, motywy gwiazd i słońca będące elementami charakterystycznymi okularów a wreszcie wygląd, użyte światło i estetyka sesji zdjęciowej dają poczucie niezwykłej spójności w koncepcji wizualnej i prowadzeniu narracji rodzącej się historii Sirène.