AllAboutLife wspiera piękne akcje. Tak właśnie jest w przypadku tego niesamowitego projektu skierowanego na pomoc dziewczynom z domów dziecka czy tym, na które los się obraził. Musimy to zmienić razem. AllAboutLife został Partnerem medialnym inicjatywy pn Bank Ubrań. Co to takiego ?

Bank Ubrań jest inicjatywą społeczną łączącą biznes ze światem mody. Wspiera kobiety, którym z różnych przyczyn na początku drogi zawodowej jest trudniej niż innym. Pomaga im w dobrym starcie zawodowym, edukując jednocześnie w zakresie dbania o środowisko. Promuje gospodarkę obiegu zamkniętego (circular economy), trend współdzielenia w modzie (sharing economy) oraz dążenia do ograniczenia wytwarzania odpadów (zero waste).

W 2019 r. Bank Ubrań zakłada pomoc 100 kobietom w wieku od 17-28 lat, które były lub nadal są podopiecznymi domów dziecka. W ramach 10 warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów w całej Polsce każda z kobiet otrzymuje: szkolenie z zakresu pewności siebie i wizerunku, naukę stylizacji oraz odzież biznesową. Warsztaty kończą się sesją zdjęciową, w tym zdjęciem do CV. Celem jest przekazanie młodym kobietom najwyższej jakości wiedzy i zrobienie wszystkiego co możliwe, aby swoją nową pracę rozpoczęły pewne siebie.

Ubrania przekazane na rzecz Banku pochodzą głównie od kobiet biznesu pracujących w korporacjach, które są partnerami i sponsorami projektu. Dzięki mądrym działaniom CSR partnerów i sponsorów Banku Ubrań, ten piękny projekt może być realizowany.

Ambasadorki projektu nagłaśniają w mediach – w tym społecznościowych, szczytne idee i wartości, jakie Bank Ubrań promuje.

Bank ubrań

Bank ubrań

Inicjatywa towarzyszy Ogólnopolskiemu Programowi Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca, której celem jest aktywizowanie młodych ludzi z pieczy zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dziewczyny, przejrzyjcie swoje szafy i garderoby. Pomóżmy innym w trudnym starcie. Tak wiele w tym momencie zależy od nas

Inicjatorzy projektu Bank Ubrań:

Fundacja Program Pomocy Pierwsza Praca i Atelier Second Life

Partnerzy wspierający Bank Ubrań:

celebrity2use i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Patronat medialny:
AllAboutLife.pl

Facebook: https://www.facebook.com/bankubran