Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SULPHUR ZDRÓJ z Buska Zdroju produkuje produkty od 1994 roku. Ideą przeświecającą powstaniu firmy było stworzenie alternatywy dla pacjentów nie mających możliwości leczenia sanatoryjnego. Firma ma 100 % rodzimego kapitału. Po raz kolejny została nominowana w plebiscycie Influencer’s Top 2019, tym razem z produktem peeling borowinowy z kwasem hialuronowym do ciała oraz mineralnym kremem siarczkowym z witaminą A.

Mamy dla Was do wygrania 3 zestawy kosmetyków od marki Sulphur Zdrój, w skład których wchodzą nominowane produkty.

Recepturę kremu opracowano wykorzystując 200-letnie doświadczenia w leczeniu wodami siarczkowymi chorób reumatycznych i chorób skóry. Krem siarczkowy zawiera cenne, aktywne składniki pochodzące z naturalnych kopalin. Udowodniono skuteczność wód siarczkowych nie tylko w chorobach stawów, ale również w chorobach skóry (łuszczyca, łojotokowe i atopowe zapalenie skóry).

Działanie kremu potwierdzone zostało zarówno w badaniach aplikacyjnych, jak i specjalistycznych badaniach aparaturowych.

 • wyraźnie poprawia nawilżenie skóry i zmniejsza jej szorstkość,
 • reguluje proces złuszczania naskórka,
 • delikatnie złuszcza naskórek,
 • wzmacnia naturalną barierę lipidową skóry,
 • wygładza,
 • ujędrnia i uelastycznia skórę poprawiając jej wygląd

Mineralny krem siarczkowy z witaminą A

Peeling borowinowy z kwasem hialuronowym to produkt, który zdaniem producenta pielęgnuje skórę oraz przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się

 • składniki wodnego, zagęszczonego wyciągu borowinowego(kwasy humusowe, ciała estrogenne, fitohormony) wpływają na procesy metaboliczne skóry –  pobudzają produkcje kolagenu i elastyny , złuszczają zrogowaciały naskórek, wyraźnie zwiększają jędrność skóry.
 • kwas hialuronowyodpowiada za prawidłowy poziom nawilżenia skóry
 • ziarna passifloryoczyszczają naskórek i wygładzają jego nierówności
 • zawarty w peelingu olej z nasion szałwii hiszpańskiejopóźnia procesy starzenia się skóry i   wspomaga jej regenerację, a olej z zielonej herbaty z granatem działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie – dodatkowo działa rozluźniająco i relaksująco.

 

Regulamin akcji Wygraj zestaw kosmetyków od Sulphur Zdrój.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Wygraj zestaw kosmetyków od Sulphur Zdrój” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka: Sulphur Zdrój.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi opisującej, jak dbasz o siebie jesienią oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 7.11.2019 do dnia 22.11.2019.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 3 x zestaw kosmetyków od Sulphur Zdrój w skład których wchodzi: peeling borowinowy z kwasem hialuronowym do ciała oraz mineralnym kremem siarczkowym z witaminą A.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis dotyczący sposobu: w jaki dba o siebie jesienią.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja…..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.