W życiu mogą nas spotkać różne sytuacje. Kilka niefortunnych decyzji lub splot nieszczęśliwych zdarzeń i niewypłacalność staje się faktem. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu – jest nim upadłość konsumencka. Jej zadaniem jest pomóc osobie fizycznej w uregulowaniu zadłużenia i wyjściu na prostą. Czym jest i jakie czynniki decydują o jej przyznaniu? O tym przeczytanie poniżej.

Upadłość konsumencka – definicja

Mianem upadłości konsumenckiej określamy postępowanie sądowe dotyczące redukcji lub całkowitego umorzenia zobowiązań finansowych przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą. Potocznie mówiąc – upadłość konsumencka jest de facto ogłoszeniem bankructwa przez osobę prywatną, która nie prowadzi żadnych biznesów. Oznacza to, że nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy.

Jest to rozwiązanie dla osób, które są niewypłacalne, tzn. nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych przez okres co najmniej trzech miesięcy. Celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie nakierowane na zaspokojenie interesu wierzyciela, a także umorzenie części długów lub wręcz całkowitą ich kasację.

Konsument może zostać uznany za niewypłacalnego w momencie, kiedy jego miesięczne dochody nie są w stanie pokryć wydatków związanych z codziennym utrzymaniem, a także spłatą zobowiązań finansowych. W ostatnim czasie nastąpiły również zmiany w prawie, zgodnie z którymi sądy nie będą już automatycznie oddalały wniosków od osób, które wpadły w długi ze swojej winy. Od pewnego czasu także i one mają możliwość skorzystania z prawa do upadłości konsumenckiej.

Od czego zależy ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wiele osób stojących na granicy bankructwa zastanawia się, na co zwraca uwagę sąd, zanim przyzna upadłość konsumencką? Jego decyzja opiera się na wieloetapowej analizie, która obejmuje kilka czynników. W pierwszej kolejności badana jest sytuacja majątkowa dłużnika. Sprawdzane jest, czy osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką posiada nieruchomości oraz ruchomości, które można sprzedać w ramach pokrycia części długów.

Kolejnym etapem postępowania sądu jest analiza sytuacji finansowej. Obejmuje ona dokładne badanie dochodów, wydatków i zadłużenia. Aby to zrobić, dłużnik musi przedstawić dokumenty, które potwierdzają dochody, np. umowę o pracę. Analizie poddawane są również wydatki. Uwzględnia się w nich koszty utrzymania oraz inne zobowiązania, takie jak m.in. raty lub alimenty. Sąd bada także wysokość zadłużenia w celu potwierdzenia, że wnioskodawca naprawdę nie jest w stanie go spłacić.

Bardzo duże znaczenie dla pomyślnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma ocenia wiarygodności dłużnika. Aby ją ustalić, sąd przygląda się historii kredytowej, monitoruje opóźnienia w spłacie długów, a także sprawdza potencjalne oszustwa i nieprawidłowości finansowe. Warto zdawać sobie sprawę, że sąd ma prawo dokonania takiej analizy, a jej wyniki mogą zadecydować o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Artykuł we współpracy z kancelaria-bezdlugu.pl