Z okazji Dnia Kobiet mamy dla Was wspaniały konkurs z Bell HYPOAllergenic.  Aby wziąć udział w konkursie wystarczy dokończyć zdanie: “Kocham siebie, bo jestem…” i swoją odpowiedź wysłać mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. Spośród najciekawszych wyłonimy 10 Zwycięzców, dla których mamy zestawy kosmetyków Bell HYPOAllergenic. Konkurs będzie trwał do dnia 22.03.2017.

                                                

Najnowsze triki makijażu

Romantic blush, czyli policzki ożywione pastelowym różem, to trend idealny na wiosnę. Warto zrezygnować z ciężkiego konturowania twarzy na rzecz „drapingu” – subtelnego modelowania różem. Rozpocznij od wyrównania kolorytu cery podkładem, po czym rozświetl spojrzenie lekkim korektorem. Na powiekę ruchomą wklep brzoskwiniowy cień w kremie o matowym wykończeniu, a rzęsy wytuszuj pogrubiającą mascarą. Uśmiechając się, nałóż róż na centralną część policzka i rozetrzyj go w kierunku zewnętrznym. Nie zapomnij o delikatnym zaakcentowaniu linii włosów.

 • Bell HYPOAllergenic Illuminating Rouge #02 – doda świeżości i zdrowego, promiennego blasku.
 • Bell HYPOAllergenic Mat Eyeshadow – kompozycja 01 03 04 – są matowe, kremowe i zachwycają na całej linii – nie tylko jako wodoodporne cienie, te w ciemnych kolorach sprawdzą się jako alternatywa dla eyelinera.
 • DO KOLORU CIELISTEGO- użyj jako wodoodpornej bazy pod cienie
 • DO KOLORU BRĄZOWEGO- odpowiedni kolor podkreśli kształt  i optycznie zagęści brwi
 • Bell HYPOAllergenic Powder Lipstick #05 – matowa pomadka w pudrowym wydaniu
 • Bell HYPOAllergenic Lightening Concealer – kompozycja 01 03 04 – rozświetlają cerę i kamuflują niedoskonałości
 • Bell HYPOAllergenic French Nail Enamel #05 – z drobinkami, subtelny french, ale z pazurem

Regulamin konkursu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Kocham siebie” (zwanym dalej „Konkursem”), jest LeBru sp. z o. o. z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest BELL PPHU  z siedzibą przy ul. Graniczna 79g, 05-410 Józefów (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest dokończenie zdania: “Kocham siebie, bo jestem…” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: kontakt@allaboutlife.pl.
 3. Konkurs trwa od dnia 8.03.2017 do dnia 22.03.2017.

§3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów kosmetyków marki Bell HYPOAllergenic, (zwanych dalej „Nagrodami”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres kontakt@allaboutlife.pl dokończyć zdanie: “Kocham siebie, bo jestem….”.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 10 Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: kontakt@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.