Z przyjemnością informujemy, iż Zwycięzcą w konkursie “Piękna i kobieca” zostaje Pani Wiktoria Czernecka. Serdecznie gratulujemy!

—————————-

Biżuteria jest unikalną ozdobą każdej kobiety. Subtelnie powinna podkreślać atuty Twojej urody oraz sprawiać radość. My również chcielibyśmy, aby na Twojej twarzy pojawił się uśmiech, dlatego przygotowałyśmy dla Was nowy konkurs!

Aby wziąć w nim udział, należy udzielić odpowiedzi na pytanie„Co sprawia, że czujesz się piękna i kobieca?” i wysłać ją mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. W tytule maila prosimy o umieszczenie nazwy „pika”. Na Wasze odpowiedzi czekamy do dnia 21.04.2017.

Spośród najciekawszych zgłoszeń wyłonimy Zwycięzcę, dla którego mamy fantastyczny naszyjnik  PIKA’S cage z edycji limitowanej marki PIKA.

Naszyjnik zwróci uwagę każdej miłośniczki nietuzinkowych dodatków. Sroczka PIKA zamknięta w subtelnej klatce, otoczonej zmysłowym, drobnym jak ziarnko piasku łańcuszkiem z możliwością regulowania długości pod szyją, zakończonym rzędem serduszek w zapięciu. W jednej chwili, z delikatnego, luźniejszego naszyjnika z subtelną dwuelementową zawieszką, może zmienić się w seksowną “smyczkę”, podkreślającą ciaśniej smukłą szyję i uwodzicielski dekolt wpadającym w niego najmodniejszym w tym sezonie, pastelowo-różowym kryształem. Naszyjnik idealny na większe i mniejsze wyjścia. Wyrazista, a jednocześnie ulotna PIKA’S cage – podkreśla charakter każdej właścicielki. Made for You!

 

 

 

PIKA Biżuteria to polska marka biżuteryjna, która powstała z myślą o wyjątkowej kobiecie- Kobiecie takiej jak Ty 🙂

Dla wszystkich miłośniczek unikalnej biżuterii, dla których ważna jest wysoka jakość produktów, naturalność wyselekcjonowanych komponentów, oraz fakt, że ich produkcja odbywa się w Polsce.

W ofercie PIKA biżuteria znajdują się bransoletki, naszyjniki, kolczyki i pierścionki . Wszystkie produkty wykonane są ze srebra o próbie 925 i srebra pozłacanego 24-karatowym złotem, wykańczane przy użyciu  kamieni półszlachetnych, kryształów, cyrkonii, pereł i koralików Swarovskiego.

W naszej pracowni projektujemy z myślą o nas samych, o tym co same najchętniej chciałybyśmy nosić, czym delikatnie podkreślać swoją urodę i osobowość. Stawiamy na nienachalność i na możliwość wyboru.

Każdy egzemplarz przygotowanej przez nas biżuterii, po starannej kontroli jakości, opatrzony jest unikalnym certyfikatem PIKA, przypieczętowanym wewnątrz malutkiej książeczki, na którym widnieje odręcznie wpisany numer każdego, opuszczającego naszą pracownię, produktu. Staramy się, aby chwila, w której otrzymujesz naszą biżuterię była wyjątkowym przeżyciem, abyś poczuła się jak księżniczka. Ten wyjątkowy stan zaczyna się na chwilę przed założeniem wymarzonej biżuterii, dlatego przykładamy wielką wagę do sposobu pakowania PIKA.

 

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Piękna i kobieca” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Allaboutlife.pl z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest KRAFTWORKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-017), przy ul. Granicznej 25A/1 (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedź na pytanie: „Co sprawia, że czujesz się piękna i kobieca?” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 8. Konkurs trwa od dnia 07.04.2017 do dnia 21.04.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest naszyjnik  PIKA’S cage marki PIKA, (zwaną dalej „Nagrodą”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl odpowiedzieć na pytanie: “Co sprawia, że czujesz się piękna i kobieca?”.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrodę otrzyma 1 Uczestnik konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.
 4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).