Poznajcie wyniki konkursu z marką Elfa- Pharm “Pielęgnuję swoje włosy”.  Zestawy kosmetyków do pielęgnacji włosów z serii Basil Element wędrują do:

 1. Agata Socha
 2. Ewa Leśniewska
 3. Edyta Wielądek

Serdecznie gratulujemy!

—————————-

Nasze włosy po okresie zimowym wymagają pielęgnacji od wewnątrz i zewnątrz.  Są suche i łamliwe, a ich struktura osłabiona. Błyszczące i gładkie włosy wyglądają zdrowo i znacznie lepiej się układają. Każda z nas stosuje w domowym zaciszu swoje metody upiększające włosy, a my chciałybyśmy je poznać. Z tego powodu przygotowałyśmy dla Was konkurs.

Aby wziąć w nim udział należy odpowiedzieć na pytanie: „Jaki jest Twój domowy sposób na zdrowe, lśniące włosy?” Swoją odpowiedź wyślij mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. W tytule maila prosimy o umieszczenie nazwy „włosy”. Konkurs potrwa do 4 maja br.

Spośród najciekawszych zgłoszeń wyłonimy 3 Zwycięzców, dla których mamy do wygrania 3 zestawy kosmetyków do pielęgnacji włosów z serii Basil Element firmy ELFA-PHARMskładające się z szamponu, odżywki, mleczka i maski.

 

Basil Element – seria kosmetyków oparta na wyciągu z korzenia bazylii

Ocimum Basilicum Element to naturalny, ekologiczny ekstrakt pozyskiwany z bazylii, na drodze nowatorskiej metody biotechnologicznej stosowanej do tej pory głównie w farmacji. Badania kliniczne wykazały, że ekstrakt z bazylii znacząco zmniejsza wypadanie włosów u kobiet i mężczyzn, również tych cierpiących na łysienie androgeniczne, odmładza skórę głowy, zagęszcza włosy. Zapobiega wypadaniu włosów, ale też wzmacnia je i pielęgnuje. Dzięki temu kosmetyki z ekstraktem z bazylii może stosować każdy, kto chce wzmocnić swoje włosy, a nie tylko osoby z problemem ich nadmiernego wypadania.

Seria kierowana do osób, które lubią eksperymentować z nowymi kosmetykami i cenią sobie ich oryginalność
Osoby, które sięgną po Basil Element, to kobiety oraz mężczyźni poszukujący kosmetyków wysokiej jakości,
w dobrej cenie i ładnym opakowaniu. Stawiają na nowoczesność i dobry design. Są otwarci na kontakt, eksperymentują, chętnie wchodzą w nowe, obiecujące relacje, również z nowymi markami.

Kompleksowa pielęgnacja
Basil Element najlepiej stosować w komplecie. Dlatego na opakowaniach znaleźć można informację, dlaczego i w jaki sposób używać wszystkich produktów z tej serii.

W ofercie marki znajdziemy:

 • szampon wzmacniający przeciw wypadaniu włosów, 300 ml, częsta, nawet codzienna pielęgnacja. Szampon oczyszcza i pielęgnuje skórę głowy. By zadbać o włosy, użyj odżywki.
 • odżywka wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów, 300 ml, częsta, nawet codzienna pielęgnacja. Dla optymalnych efektów odżywiaj włosy po każdym ich umyciu.
 • maska wzmacniająca przeciw wypadaniu włosów, 200 ml, działa intensywniej niż odżywka, ale nie jest przeznaczona do codziennego stosowania. Używaj jej zamiennie z odżywką, by jeszcze bardziej
  wzmocnić swoje włosy.
 • mleczko wzmacniające przeciw wypadaniu włosów, bez spłukiwania 150 ml, częsta, nawet codzienna pielęgnacja – mleczko pozwoli Ci ułożyć włosy i ułatwi ich stylizację. Nakładaj je w zależności od potrzeb:
  – na mokre włosy: zabezpiecza przed działaniem urządzeń do stylizacji, ułatwia rozczesywanie
  – w niewielkiej ilości na suche włosy: ułatwia ich ułożenie
  – na skórę głowy: wzmacnia włosy oraz zapobiega ich wypadaniu

Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Pielęgnuję swoje wlosy” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Allaboutlife.pl z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Skotnicka 252a, 30-394 Kraków
   (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Twój domowy sposób na zdrowe, lśniące włosy?” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 8. Konkurs trwa od dnia 19.04.2017 do dnia 04.05.2017.

3. NAGRODA

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 zestawy kosmetyków do pielęgnacji włosów z serii Basil Element firmy ELFA-PHARMskładające się z szamponu, odżywki, mleczka i maski, (zwane dalej „Nagrodami”).
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl odpowiedzieć na pytanie: “Jaki jest Twój domowy sposób na zdrowe, lśniące włosy?”.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma 3 Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs …..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.
 4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).