Mamy dla Was kochane czytelniczki nowy, fantastyczny konkurs! Aby wziąć udział należy odpowiedzieć na pytanie: “Czy biżuteria jest wyrazem stylu i dlaczego?“. Swoje odpowiedzi możecie przesyłać do dnia 31 maja br. mailowo na adres: konkursy@allaboutlife.pl. Spośród najciekawszych zgłoszeń wyłonimy trzech Zwycięzców, dla których mamy przepiękną biżuterię autorstwa Beaty Witosławskiej:

 1. 1 x bransoletka wykonana z naturalnych nie barwionych hematytów mini  z zapięciem magnetycznym w kształcie kuli ze srebra pr 925

           2. 1 x choker z zamszu z końcówkami ze srebra pr 925  złoconego 24 k, wykonanymi ręcznie

3. 1 x wisior ze srebra pr 925 złoconego 24 k w stylu balance z przestrzenną zawieszką kwiatową, kryształami Swarowskiego w kolorze wina i rubinem

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Firma BIŻUTERIA B.W powstała z potrzeby, a przerodziła się w pasję, która stała się sposobem na życie.
Kolekcja mojej biżuterii powstaje nieprzypadkowo, jest ona wyrazem mojej wolnej od obciążeń, blokad i ograniczeń woli. Zawsze fascynowali mnie ludzie, którzy mieli coś ciekawego do zaoferowania innym, ludzie z pasją, talentem, mniej zdolni, ale pracowici, tacy którzy potrafią zainspirować, bo kochają to co robią. Niekoniecznie muszą to być rzeczy niezwykłe. Najtrudniej robi się rzeczy codzienne, które tylko wtedy kiedy są spełnione nadają sens pozostałym, tym wielkim, wzniosłym…i tylko wtedy wszystko nam się uda, kiedy osiągniemy równowagę między tym, co konieczne i tym o czym marzymy.

Biżuteria – element stylizacji, podkreślenie, przekaz, dopełnienie, informacja, styl… Szukając odpowiedniej definicji znajdujemy wiele kluczy, które otwierają Nam drzwi do wnętrza siebie. Dlaczego minimalizm? Dlaczego często przesadzona wręcz nieproporcjonalna prezencja, czasem zbytnia surowość, a kiedy indziej szalona ekstrawagancja? My KOBIETY, kobiety świadome, wiemy, że nie można stworzyć stylu, który Nas identyfikuje na zawsze, nie da się…
W tym momencie muszę nie zgodzić się ze słowami Anny Witnour: „Stwórz swój własny styl. Niech będzie unikalny dla Ciebie i w końcu identyfikujący Cię dla innych”.

Biżuteria jest w pewnym sensie ekshibicjonizmem osobowości, urody, nastroju. Jest przekazem i sygnałem dla tych, którzy potrafią patrzeć i czytać Nas kobiety jak najciekawszą książkę.
Tworzę biżuterię, którą sama noszę, z którą się zgadzam, która jest częścią mnie, a ponieważ mam różne nastroje to moje biżuteria nie jest nudna. Wykonuję ją z elementów srebrnych pr 925 – która nie uczula alergików – i srebra złoconego pr 24 k i pr 585 złota. Zdobywam je w bardzo dobrych i sprawdzonych hurtowniach jubilerskich, u dobrych złotników i bezpośrednich producentów elementów ze srebra.

Fascynują mnie kamienie półszlachetne i szlachetne, te z bardzo wysokiej półki, w 90 % te niedobarwiane. Używam również stali szlachetnej, czystej i tej pokrytej tytanem. Skóry do biżuterii są w większości 100 % naturalne i miękkie, czasem…komponuję z eco skóry.

Stawiam na jakość i nietuzinkowość, nie chcę wtopić się w świat komercji, nie taki mój zamysł. Dlatego wiem, że moje klientki to KOBIETY NIETUZINKOWE, zmysłowe, szalone, kobiece i absolutnie nie nudne.

 

 

 

 

—————————–

Regulamin konkursu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Szczęśliwa i zdrowa” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Allaboutlife.pl z siedzibą przy Pl. Bankowy 2 w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Biżuteria  Beata Witosławska, Łódź, Wojska Polskiego 58 , NIP: 7261709876, (zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniany na profilu FB serwisu.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest jego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 4. Jednocześnie Uczestnik oświadcza, że ma prawo do dysponowania swoim utworem oraz że nie narusza przy tym praw autorskich i majątkowych osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie i przesłanie pracy Konkursowej jest jednoznaczne z prawem do wykorzystania jej przez Organizatora w celach promocyjnych.
 6. Przesyłając pracę Konkursową, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Warunkiem wzięcia udziału jest odpowiedź na pytanie: “Czy biżuteria jest wyrazem stylu i dlaczego?” oraz przesłanie odpowiedzi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 8. Konkurs trwa od dnia 18.05.2017 do dnia 31.05.2017.
 1. NAGRODA
 1. Nagrodami w Konkursie są:

1 x Bransoletka wykonana z naturalnych nie barwionych hematytów mini  z zapięciem magnetycznym w kształcie kuli ze srebra pr 925 .

1 x choker z zamszu z końcówkami ze srebra pr 925  złoconego 24 k, wykonanymi ręcznie .

1 x wisior ze srebra pr 925 złoconego 24 k w stylu balance z przestrzenną zawieszką kwiatową, kryształami swarowskiego w kolorze wina i rubinem

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Każdy Uczestnik konkursu musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl odpowiedzieć na pytanie: “Czy biżuteria jest wyrazem stylu i dlaczego?”.
 2. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których odpowiedzi będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora. Nagrody otrzyma trzech Uczestników konkursu.
 3. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenie konkursu.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Zwycięzcą dokładnego terminu dostawy diet.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 1. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem -Konkurs „Biżuteria”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie konkursowej w serwisie www.allaboutlife.pl.
 4. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).