Lato w stylu gwiazd – wygraj wspaniałe nagrody i przeczytaj inspiracje blogerek i gwiazd. Uważnie śledźcie wpisy w Allaboutlife w ramach akcji Lato w stylu Gwiazd.

Do współpracy zaprosiłyśmy gwiazdy i blogerki. Wspólnie z nimi podpowiemy Wam co jest najmodniejsze, jakie obowiązują trendy, jak się zdrowo odżywiać i zadbać o swój wygląd. Śledźcie wpisy w ramach akcji Lato w stylu Gwiazd – przygotowałyśmy dla Was mnóstwo ciekawych newsów.

Czy wiecie, że:

Pomarańczowe nożyczki Fiskars  – w tym roku obchodzą swoją 50 rocznicę!

Nożyczki Fiskars to 50 lat inspiracji .

Do dnia dzisiejszego sprzedano ponad miliard sztuk tych nożyczek!

O tej rocznicy wspominają najpopularniejsi blogerzy na świecie:

nożyczki Fiskars na kultowym blogu

Historia firmy Fiskars 

Fiskars jest najstarszą wciąż działającą firmą przemysłową w Finlandii, a może nawet w Europie. Historia firmy Fiskars sięga roku 1649, kiedy to holenderski biznesmen zbudował w wiosce Fiskars kuźnię narzędzi wraz z piecem hutniczym. Firma – jak i wioska – stały się wkrótce znane z produktów wysokiej jakości. Dzisiaj Fiskars jest międzynarodową korporacją.

Fiskars jest producentem pierwszych na świecie nożyczek z plastikową rączką 

W XX wieku nożyczki nadal były produkowane w technologii kucia i szlifowania. Proces ten był bardzo kosztowny, przykładowo cena nożyczek krawieckich wynosiła równowartość rocznej pensji pracowników. Na początku lat 60-tych, Fiskars rozpoczął prace nad wdrożeniem do produkcji nożyczek z plastikowymi rączkami.

Pierwszy prototyp został wykonany w 1961 roku przez projektanta Olofa Bäckströma. Dzięki przystosowaniu techniki szlifowania do produkcji masowej oraz opracowaniu nowej techniki wtryskiwania tworzywa doformy, seryjna produkcja rozpoczęła się w 1967 roku.

 

nożyczki Fiskars

Nożyczki z pomarańczową rączką są jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów Fiskars. Ale skąd się wział kolor pomarańczowy? 

W 1967 roku rozpoczęły się prace przy uruchomieniu produkcji seryjnej. Projektant wybrał do porównań trzy kolory: czarny, czerwony i zielony. W fabryce przez przypadek jako pierwszy wyprodukowano egzemplarz pomarańczowy. W ten to sposób wyboru należało dokonać spośród czterech kolorów. Wewnętrzne głosowanie rozstrzygnęło o pomarańczowej barwie rączek. Dzisiaj pomarańczowy kolor nożyczek Fiskars objęty jest patentem.

nożyczki Fiskars

Wzornictwo musi uwzględniać funkcjonalność 

Przy projektowaniu nożyczek Fiskars wykorzystuje się doświadczenie profesjonalnych użytkowników. Technologia i materiały zastosowane do produkcji nożyczek Olofa Bäckströma były niespotykane w latach 60-tych. Nożyczki dostępne dzisiaj dla konsumentów, przeszły długą drogę w swoim rozwoju i różnią się od pierwotnego projektu.

Udoskonalaniem nożyczek i projektowaniem nowych modeli przez wiele lat zajmował się Olavi Lindén, główny projektant Fiskars.

Nożyczki z pomarańczową rączką są przykładem zaangażowania firmy Fiskars w proces produkcji. Rezultatem są artykuły, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania, wytrzymałością i komfortem użytkowania.

Nożyczki są powszechnie znanym narzędziem codziennego użytku. Dla wielu synonimem nożyczek są właśnie nożyczki Fiskars z pomarańczową, plastikową rączką. 

Nagrody od marki Fiskars  możecie wygrać w naszej akcji !

Bądź fit, bądź trendy, bądź glamour – weź udział w kolejnej odsłonie naszej akcji z nagrodami Lato w stylu Gwiazd . Mamy dla Was jeszcze więcej inspiracji i pomysłów na to jak ciekawie spędzić ciepłe dni. Akcja potrwa przez sierpień i wrzesień. 

Lato w stylu Gwiazd to wspaniałe nagrody. Jeśli chcecie je zdobyć – wystarczy, że odpowiecie na krótkie pytanie konkursowe: Jaką przyjemność o której marzyłaś od dawna sprawiłaś sobie w wakacje?  Odpowiedź prześlijcie na maila konkursy@allaboutlife.pl

Zobaczcie co możecie wygrać w naszej akcji Lato w stylu Gwiazd:

  Cztery zestawy ekologicznych olejów SEMCO – Jakość Wynikająca z Tradycji

  SemCo to polska firma z rodzinną tradycją. Historia rodziny korzeniami swymi sięga Francji, skąd w 1782 r. przybyli nasi przodkowie i osiedlili się w Polsce. Tradycją było, że wszyscy po mieczu zajmowali się rolnictwem, a po kądzieli leśnictwem i młynarstwem. Stąd – siedlisko, które obecnie zajmujemy – to młyn zbudowany w 1906 r. Od 1990 r. prowadzimy specjalistyczne gospodarstwo SemCo SGNiP o wielkości 50 ha oraz kontraktację na 250 ha u rolników specjalistów. Dysponujemy bazą produkcyjną wraz z magazynami w centralnej Polsce. Posiadamy laboratorium specjalistyczne. Bazujemy na produkcji olejów zawierających NNKT (Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe), w tym wiesiołka, ogórecznika, zarodków pszenicy i pestki czarnej porzeczki. Ponadto tłoczymy len, lniankę, konopie, ostropest itp.

Regulamin akcji „Lato w stylu Gwiazd”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Lato w stylu Gwiazd” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród są: Kanani Europe, Miralex Sp. z o. o., PHU Natalia, Grupa Wydawnicza Foksal Sp.z o. o., Profarm Sp. z o. o., Purella Food, Fiskars, Semco, Wierzbicki i Schmidt.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi opisującej, jak dbasz o siebie oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 10 sierpnia do dnia 15 września 2017 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 2 kremy Miya Cosmetics z serii myWonderBalm, 5 książek autorstwa Sophie Manolas ,,Super food czyli jak leczyć się jedzeniem”, 5 zestawów Pokrzepol  w skład których wchodzi: szampon, odżywka, płyn przeciw wypadaniu włosów, by Insomnia 2 x Foxy T-shirt, 5 zestawów zdrowych przekąsek od Purella Food, 10 zestawów  noży od Fiskars, 4 zestawy Semco oleje, 4 zestawy kosmetyków od Wierzbicki i Schmidt (zwane dalej „Nagrodami”). 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis dotyczący sposobu
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja lato w stylu gwiazd”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl

Zobacz też inne wpisy w naszej akcji Lato w stylu gwiazd.