Ćwiczenia sprawią, że będziesz bardziej szczęśliwa!

Ćwiczenia mogą przynosić szczęście? Zdecydowanie tak! Dzięki aktywności fizycznej nasz organizm zaczyna wydzielać więcej endorfin – hormonu szczęścia, który wpływa na nasze lepsze samopoczucie.

Stay Positive to nasza zabawa z nagrodami dla Was – zobaczcie w naszej galerii, jakie nagrody możecie wygrać.

  Swiss Image funduje 4 zestawy w skład których wchodzi szampon i odżywka do włosów Marka Swiss Image powstała dzięki połączeniu drogocennych składników szwajcarskiej natury i wody glacjalnej (polodowcowej) z najnowsza technologią i dziedzictwem farmaceutycznym. Produkty te nie zawierają silikonów i parabenów. Wyjątkowym składnikiem ich formuł jest alpejska woda glacjalna (polodowcowa), która: pozyskiwana jest z lodowców podczas naturalnego procesu ich topnienia zawiera biologicznie aktywne składniki i jest bogata w cenne minerały stosowana jest w kosmetykach, których celem jest nawilżanie,odświeżanie, wygładzanie i regeneracja skóry lub włosów ma taką samą strukturę jak woda w naszym organizmie, dzięki czemu jest dobrze przyswajalna i skutecznie transportuje w głąb komórek wszelkie składniki odżywcze i aktywne 50 lat doświadczenia w branży medycznej i farmaceutycznej Szwajcarii, kraju, w którym standardy jakościowe i eko są bardzo wygórowane

Poczucie szczęścia jest niezależne dla każdego człowieka, każdy z nas inaczej będzie je odczuwać. Jednak warto go poszukiwać i za szczęściem gonić. Szczęśliwi ludzie są przede wszystkim zdrowsi i często dłużej żyją. Poza tym istnieje większa szansa, że odniosą sukces, są bardziej produktywni w pracy, kreatywni i lubiani przez współpracowników i przyjaciół.

Szczęście można osiągnąć łatwiej niż myślisz. Wiele badań dowiodło, że szczęście mogą dawać ćwiczenia. Zwiększają one ilość endorfin i przeciwciał produkowanych przez nasze ciało. Oba te czynniki zwiększają poczucie szczęścia. wystarczy tylko 30 minut ćwiczeń dziennie przynajmniej 3 do 4 razy w tygodniu, aby czuć się lepiej. Jest to wystarczająca dawka aktywności fizycznej, która nie tylko sprawi, że nasze ciało będzie piękniejsze, ale przede wszystkim będziemy czuć się lepiej.

Oto kilka ćwiczeń, które nie tylko ukształtują sylwetkę, ale wzmocnią mięśnie grzbietu, brzuch, pośladki oraz biodra. Są też świetne na pozbycie się uciążliwego cellulitu.

Skakanka

Zacznij od spokojnego marszu i powoli przejdź do truchtu w miejscu. Rozgrzewka powinna trwać przynajmniej 10 minut. Następnie weź skakankę i skacz przez 4 minuty.

Przysiady

Stań w rozkroku na szerokość bioder, wysuń ramiona przed siebie. Ciężar ciała przenieś na pięty i wykonaj przysiad. Biodra wypchnij do tyłu. Pamiętaj o wciągnięciu brzucha i nie pochylaniu klatki piersiowej do przodu. Napinaj pośladki. Wykonaj 16 przysiadów.

Unoszenie nogi w tył ze zgięciem kolana w pozycji stojącej

Będąc w pozycji stojącej skrzyżuj ramiona przed sobą. Pochyl się delikatnie do przodu. Jedną nogę odwiedź do tyłu i unosimy ja do góry, aż nie poczujesz jak twoje pośladki się napinają. Pamiętaj, brzuch musi być napięty, dolny odcinek kręgosłupa nieruchomy. Wykonaj 20 uniesień nogi. Następnie zegnij nogę w kolanie bardzo powoli również 20 razy. To samo ćwiczenie wykonaj na druga nogę.

Wypady boczne

Stań w szerokim rozkroku, zachowując wyprostowany tułów. Ciężar ciała przenieś na jedną stronę i następnie zmień stronę. Ćwiczenie powtórz 10 razy na każdą stronę.

Wypady

Stań w pozycji stojącej. Jedną nogę odwiedź do tyłu i podpieraj ją na palcach. Dłonie połóż na biodrach. Ugnij kolano tylnej nogi tak,aby znalazło się jak najbliżej podłoża. Przednią nogę opieraj na całej stopie. Pamiętaj, aby kolano nie przekraczało linii palców stóp. Ćwiczenie wykonaj po 16 razy na każdą nogę. Następnie przejdź do pulsowania. Kolano tylnej nogi  powinno cały czas znajdować się blisko podłoża, a ty pogłębiaj obniżanie bioder. Powtórz ćwiczenie 20 razy na każdą nogę.

Jak wygrać nagrodę w akcji Stay Positive ?

Wyślij nam zdjęcie lub opisz jak walczysz z jesienną chandrą.

Odpowiedź konkursową wyślij na maila konkursy@allaboutlife.pl

Regulamin akcji „ Stay Positive”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „ Stay Positive ” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród są marki: Profarm Sp. z o. o., Eveline, Semco, Himalaya Herbals, Swiss Image, Invex Remedies, Wydawnictwo Kobiece.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi lub zdjęcia opisującej, w jaki sposób walczy z jesienną chandrą na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 3 października do dnia 31 października 2017 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 5 zestawów marki Pokrzepol. 5 zestawów od marki Eveline, 5 zestawów marki Himalaya Herbals, 3 zestawy marki Invex Remedies, 4 zestawy marki Swiss Image, 4 zestawy Semco oleje,  3 x CzaroMarownik 2018(zwane dalej „Nagrodami”).

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis lub zdjęcie w jaki sposób walczy z jesienną chandrą.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja stay positive”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl