Marka Runoland brała udział w naszych warsztatach kulinarnych kilkukrotnie zawsze pokazując zdrowe i pyszne produkty. W zeszłej edycji Influencer’s Top zachwyciła jury ekologiczną truskawką z nasionami chia, w drugiej nominowane były powidła śliwkowe.

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy przepyszny świąteczną akcję, a do wygrania były zestawy ekologicznych przekąsek, które z pewnością urozmaicą Wam posiłki. Przed nami okres przygotowywania potraw, ciast i wielu innych smakołyków. Ekologiczne, dojrzałe, nieuszkodzone, okrąglutkie, pełne naturalnych cukrów i witamin śliwki – tylko takie marka gotuje wiele godzin i zamyka w słoikach wg tradycyjnej, staropolskiej receptury. Ekologiczne powidła Runoland dzięki dużej zawartości owoców i niewielkiej zawartości cukru wyraźnie eksponują swój prawdziwie owocowy smak. Zawierają duże ilości składników odżywczych.

Z kolei ekologiczną brzoskwinię Runoland pozyskuje jedynie z upraw, na których przez co najmniej 3 lata nie były stosowane żadne opryski ani środki chemiczne. Wszystkie owoce jak i przyprawy i dodatki pozyskiwane są jedynie od sprawdzonych i certyfikowanych ekologicznie dostawców. Jakość produktów jest systematycznie kontrolowana przez jednostkę certyfikującą EKOGWARANCJA, która zapewnia, że wyroby spełniają wszystkie rygorystyczne wymogi produktów ekologicznych.

Ekologiczną brzoskwinię połączono z siemieniem lnianym, wzbogacając tym walory prozdrowotne naszego produktu. Siemię lniane pomaga w leczeniu cukrzycy, obniża ryzyko nowotworów, pomaga obniżyć ciśnienie krwi oraz ma działanie przeciwmiażdżycowe.

Miło nam poinformować, że zwycięzcami naszej akcji zostali:

Marek Niestrawski

Anna Trzcińska

Aleksandra Filipowska

Gratulacje

Regulamin akcji Pyszne święta z marką Runoland .

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Pyszne święta z marką Runoland ” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka: Runoland.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi opisującej, do jakiej potrawy najchętniej użyłabyś/ użyłbyś przekąski od Runoland oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 02.12.2019 do dnia 14.12.2019.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są 3 zestawy produktów widoczne na zdjęciach, w każdym zestawie są 3 produkty: ekoligiczne powidła śliwkowe, ekologiczna brzoskwinia i ekologiczna żurawina.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać odpowiedź opisującą, do jakiej potrawy najchętniej użyłabyś/ użyłbyś przekąski od Runoland oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja…..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.