Kłótnie zdarzają się w każdym domu. W rzeczywistości nie jest dziś łatwo spotkać rodzinę, w której nie dochodziłoby do nieporozumień. Warto się jednak zastanowić jak takie kłótnie odbijają się na całej rodzinie, a nie tylko na zestresowanych rodzicach. Jak się bowiem okazuje to właśnie dzieci cierpią wtedy najbardziej. Według pewnych badań kłótnie rodziców mają destrukcyjny wpływ na rozwój dzieci. Dotyczy to zarówno ich ogólnego rozwoju, jak również prezentowanych zachowań.

Kłótnie, do których często dochodzi między rodzicami, jak wspomnieliśmy wcześniej, zdarzają się w każdej rodzinie. Ważniejszym czynnikiem jest sposób rozwiązywania napotykanych w rodzinie problemów. W jednej rodzinie rozmawia się z szacunkiem, omawia problem i dochodzi do porozumienia.

Jednak w wielu innych rodzinach zamiast zbliżać się do porozumienia, strony coraz bardziej się od siebie oddalają, zaczynają podnosić głos, a po krótkim czasie dom przypomina pole wielopłaszczyznowej bitwy, której świadkami najczęściej są właśnie dzieci.

Takie głębokie, często powtarzające się kłótnie pozostawiają w dziecku prawdziwą dziurę emocjonalną. Jednak konflikty rozwiązywane na bazie szacunku i konwersacji zdają się być dla dzieci bardzo pouczające. Dzieci mogą obserwować, jak w umiejętny sposób rozwiązywać nieporozumienia szanując tę drugą stronę konfliktu.

Kłótnie w obecności dzieci – zagrożenia

Rodzice, którzy trwają we wzajemnym konflikcie powinni zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci doskonale wyczuwają napiętą atmosferę, która między nimi panuje. Najlepiej więc rozwiązywać nieporozumienia w odpowiednim miejscu i czasie, tak aby dzieci nie były biernymi uczestnikami sprzeczek dorosłych.

Niezależnie od rezultatu nieporozumienia i od tego kto miał rację, a kto nie, to właśnie dzieci będą się czuły winne całemu zajściu. W trakcie zaś konwersacji, będą czuły silną frustrację spowodowaną faktem, że nie mogą nic zrobić dla polepszenia sytuacji. Dla dzieci to zbyt wielki ciężar emocjonalny.

 

Kiedy więc dochodzi do nieporozumienia najlepiej uspokoić się w duchu i niczego nie wypowiadać pod wpływem niekontrolowanych emocji. Nawet, gdy czujemy się prowokowani przez partnera, by odpowiedzieć natychmiast, o wiele lepiej jest rozwiązywać spory z dala od ciekawskich oczu i uszu dzieci.

Na uniwersytecie w Cambridge przeprowadzono wiele badań mających na celu obserwację wpływu, jakie kłótnie rodziców wywierają na dzieci. Skupiono się przede wszystkim na tym, jak kłótnie działają na rozwój mózgu dziecka, zwłaszcza w najbardziej czułym etapie jego rozwoju.

Innym celem wspomnianych badań była obserwacji efektów działania stresu. Chciano dostrzec jaki ma on udział w tworzeniu modelu konfliktowych zachowań u dzieci.

Dzieci, które regularnie doświadczają burzliwych sporów między rodzicami, mają problem ze stawieniem czoła trudnym sytuacjom i z rozwiązywaniem problemów.

Stres, który wytwarzają kłótnie pomiędzy rodzicami wytwarza poważne ryzyko dla ich dzieci, które je obserwują. Istnieją wyniki badań naukowych, które potwierdzają, że kłótnie rodziców są czynnikiem niezwykle szkodliwym dla rozwoju ich dzieci.

Wystawianie dziecka na stały stres może spowodować poważne zakłócenia w jego prawidłowym rozwoju i w codziennej wydajności. Problem może się później objawiać jako brak możliwości utrzymania uwagi, problemy z koncentracją i nieumiejętność rozwiązywania konfliktów.

W domach, w których często dochodzi do poważnych nieporozumień dzieci prezentują o wiele większe prawdopodobieństwo występowania u nich jednego z wyżej wymienionych objawów.

Jeżeli jesteś rodzicem, powinieneś szczególnie wziąć to sobie do serca. Nasze kłótnie mogą niebezpiecznie odbić się na naszych dzieciach, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym i emocjonalnym. Problem ten powinniśmy brać pod uwagę tym bardziej, że rozwiązanie jest proste i oparte na panowaniu nad sobą.

Jeżeli więc wiemy, że nieporozumienia w rodzinach zawsze będą się zdarzać, to powinniśmy z góry zaplanować jak stawiać im czoła w sposób, który nie będzie szkodził dzieciom. Jeżeli konflikt przeobraża się w wojnę, to niestety mówimy jednocześnie o występowaniu agresji i jednej z wielu form przemocy.

Unikanie takiego sposobu działania nie tylko jest zalecane, ale jest przede wszystkim potrzebne. Dlaczego? Ze względu na partnera, a także ze względu na dzieci. Najlepszym rozwiązaniem jest danie dzieciom przykładu, w którym będą się mogły nauczyć jak bez agresji i podnoszenia głosu można rozwiązywać konflikty.

W ten sposób dzieci będą mogły zaobserwować jak w atmosferze szacunku można stawiać czoła nawet poważnym problemom. Nauczą się przestrzegać najważniejszych wartości, takich jak okazywanie w rozmowie szacunku, współczucia, jak słuchać i jak zachowywać asertywność.

W taki sposób to, czego nie da się usunąć z żadnego związku, czyli nieporozumienia, staną się możliwością konstruktywnego szkolenia dzieci na przyszłość. Będą się mogły nauczyć jak można skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje życiowe nie pomijając przy tym respektu i ustępliwości.

Pamiętajcie też, że jeśli po raz kolejny zdarzy się Wam nie opanować w stresującej sprzeczce z partnerem, zawsze możecie przeprosić dzieci i obiecać, że postaracie się tak więcej nie robić. Zróbcie wszystko, co możliwe, by chronić Wasze dzieci przed zgubnymi skutkami, jakie niesie za sobą słuchanie kłótni rodziców.

źródło:pieknoumyslu.com