FEBA to kostiumy kąpielowe z 20-letnią tradycją. Wybiera je wiele gwiazd i celebrytek. Cenimy firmę za nowoczesne kroje, piękne wzory i najwyższą jakość. Weź udział w naszym konkursie i wygraj kostium kąpielowy.

Feba to polska marka kostiumów kąpielowych, która może pochwalić się 20-letnią tradycją. Cała produkcja jest skupiona w Pisarzowicach, niedaleko Bielska-Białej.

Kostiumy i dodatki kąpielowe Feby są dostępne w ponad 400 salonach i butikach z bielizną na terenie całego kraju. 60% produkcji trafia na rynek Polski, jednak z roku na rok poszerzana jest sieć dystrybucji za granicą. Największymi odbiorcami są Niemcy, Ukraina i Włochy. Coraz większe grono Klientów pochodzi również z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych.

Feba co roku wypuszcza nową kolekcję strojów i dodatków plażowych, a od 2 sezonów główną kolekcję urozmaica również linia SPORT, dedykowana miłośniczkom sportu i zdrowego stylu życia. Linia ta będzie kontynuowana jako osobny segment produkcji w kolejnych latach.

Feba to nie tylko kostiumy kąpielowe, ale również dodatki: tuniki, spódniczki, torby plażowe czy kapelusze, które umożliwiają stworzenie kompletnego looku plażowego.

Ewa Szabatin wybrała kostium Feba

Projektowanie

Wysoka jakość, dbałość o detale i idealna konstrukcja – to główne założenia marki. Właśnie dlatego opracowanie nowego modelu zajmuje nawet kilka miesięcy. Zanim model zostanie wdrożony do produkcji, prototyp przechodzi szerokie badania testowe. Ciekawostką jest to, że pierwszymi testerkami nowych modeli są… pracownice marki, których Feba zatrudnia aż 80!

W takim gronie nietrudno o wyczerpującą opinię oraz zaspokojenie potrzeb nawet najbardziej problematycznych sylwetek.
Feba dąży do tego, aby każda Kobieta czuła się pięknie i zmysłowo. Właśnie dlatego odpowiedni rozmiar znajdzie tutaj nie tylko dziewczyna o wybiegowych wymiarach, ale również Panie Plus Size lub te o nietypowych sylwetkach.

KONKURS 

Pytanie konkursowe – “Wejdź na www.sklep.feba.pl i wybierz kostium, który najbardziej Ci się spodobał.

W komentarzu napisz, dlaczego to właśnie ten model zabrałabyś na wakacje. Nagrodzimy 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi. 

NAGRODY TO 3 vouchery – każdy na kostium kąpielowy.

Gdzie znaleźć?

Marka jest dostępna w dużych sieciach sprzedaży, m.in w Intersporcie, w sieciach: Clodi, Veneziana, Chilli, Koemi.

Feba prowadzi również sklep internetowy:

https://sklep.feba.pl/

------------------------

Więcej informacji:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/firma.feba/

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/feba.pl/ @feba.pl #feba #feba2018 #febaswimwear

 

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji Wygraj kostium kąpielowy od FEBA! (zwaną dalej „Akcją”), jest firma FEBA (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest FEBA
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest: wejdź na www.sklep.feba.pl i wybierz kostium, który najbardziej Ci się spodobał. W komentarzu napisz, dlaczego to właśnie ten model zabrałabyś na wakacje. Nagrodzimy 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi. Odpowiedź wyślij na adres mailowy : konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 5 czerwca 2018r do 12 czerwca 2018 r.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są 3 vouchery – każdy na kostium kąpielowy.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi spełnić zasady konkursu.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 3. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem konkurs FEBA.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl