Marka YourHomeStory powstała po to, aby celebrować dom. Przyświeca jej jedna myśl – żyj pięknie. Wierzymy, że każdy zasługuje na własne cztery kąty, do których po całym dniu pełnym codziennych wyzwań i obowiązków, będzie wracać z uśmiechem na ustach. W sklepie dostępna jest najnowsza kolekcja świąteczna, dzięki której stworzycie magiczne wnętrze, zapraszamy do zapoznania się z ofertą choinek, bombek oraz dekoracji bożonarodzeniowych.

W związku ze zbliżającymi się świętami przygotowaliśmy wspólnie z marką YourHomeStory konkurs, w którym do wygrana są pościele AmeliaHome – Pościel Flanelowa Szaro Czerwona Snuggy CHRISTMAS MESS.

Czy może być coś bardziej świątecznego, niż pościel flanelowa w kolorze czerwono-białym, przystrojona zimowymi motywami? Model Christmas Mess (z jednej strony udekorowany wzorami przedstawiającymi drzewa iglaste oraz spadające z nieba płatki śniegu, z drugiej strony naznaczony oryginalnymi zygzakami, swoimi kolorami nawiązującymi do stroju Świętego Mikołaja, cukrowych lasek i oryginalnych stroików) z pewnością przypadnie do gustu wszystkim entuzjastom Bożego Narodzenia!

Pościel YourHomeStory

Pościel YourHomeStory

Komplet wykonany z miękkiej, przyjemnej w dotyku flaneli w kilka chwil wprowadzi do Waszego wnętrza ciepły, rodzinny klimat. Co więcej, skutecznie ochroni Was przed chłodem, przyjemnie otuli ciało, nie podrażni nawet najbardziej wrażliwej skóry. I pomyśleć, że to tylko niektóre z właściwości flaneli! Materiał ten bowiem charakteryzuje się również doskonałą cyrkulacją powietrza, wysoką wchłanialnością wody, a także stosunkowo szybkim czasem schnięcia. Ponadto, pielęgnacja pościeli flanelowej jest dziecinnie łatwa – materiał się nie gniecie, nie wymaga prasowania. Wystarczy wyprać go w pralce automatycznej, aby każdorazowo cieszyć się nienaganną świeżością. Produkt  dostępny jest w wielu rozmiarach, dzięki czemu każdy z Was znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją pościeli flanelowej Christmas Mess.

Regulamin akcji Wygraj pościel od YourHomeStory.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „Wygraj pościel od Yourhomestory” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest marka: Yourhomestory.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi opisującej, jak przygotowujesz się do Świąt Bożego Narodzenia oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 20.11.2019 do dnia 04.12.2019.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: 3 pościele AmeliaHome – Pościel Flanelowa Szaro Czerwona Snuggy CHRISTMAS MESS od Yourhomestory  (dostępne wymiary: 160×200 + 70×80*2 cm, 200×220 + 70×80*2 cm, 155×220 + 80×80*1 cm, 200×200 + 80×80*2 cm, 200×220 + 80×80*2 cm, 135×200 + 80×80*2 cm, 155×220 cm*2 +80×80*2, 135×200 cm*2 + 80×80*2)

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis dotyczący sposobu: jak przygotowujesz się do Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja…..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.