Kochani, czy możecie uwierzyć, że niebawem Święta? Tak, tak, tak- ten magiczny czas już niebawem. W związku z tym mamy dla Was super zabawę, w której do wygrania są świetne nagrody! Tylko zobaczcie.

Dodatkowo przez najbliższy intensywny czas, będziemy dla Was opisywać ciekawe produkty, inspirować, podpowiadać ciekawe przepisy i wiele wiele innych.

Zobaczcie co możecie wygrać w naszej akcji:

Tymofarm funduje 4 zestawy po 3 opakowania ALPHOL SELECT

 

Marka Bohomoss funduje przepiękne piżamy: 1 komplet piżama damska KIM, 1 komplet piżama damska Layla

Marka Laqell funduje 3 zestawy w każdym 8 lakierów hybrydowych LAQELL Luxurious Nude i 6 lakierów klasycznych LAQELL GLOSS

Marka WINGS funduje 2 walizki kabinowe twarde pojemność 25 l o nazwie PEACOCK

   

Marka Colliq funduje 1 x 3 miesięczną kurację preparatem Colliq Beauty Skinax 2 tj 7 opakowań

SkinAx²™ opracowano w celu zapewnienia skutecznego rozwiązania na szybko rozwijającym się rynku nutrikosmetyków. Składniki SkinAx2 zostały starannie wyselekcjonowane pod kątem potwierdzonych, korzystnych efektów dla skóry (na podstawie ponad 40 publikacji naukowych) oraz uzupełniających się mechanizmów działania. Jedno rozwiązanie, wiele mechanizmów. Formuła SkinAx² ™ wykazuje znaczną aktywność antyoksydantów (przeciwutleniaczy), które są odpowiedzialne za usuwanie z organizmu nadmiaru wolnych rodników.

Marka Himalaya funduje 3 zestawy w skład których wchodzą: pasta wybielająca Sparkly White, nawilżający żel do mycia twarzy z aloesem, peeling orzechowy, maseczka błotna, peeling do stóp, krem do stóp.

Marka Gehwol funduje zestaw 3 produktów

Regulamin akcji „Poczuj z nami Święta”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Akcji „ Poczuj z nami Święta” (zwaną dalej „Akcją”), jest Allaboutlife.pl (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród są marki: Bohomoss, Tymofarm, Colliq, Himalaya Herbals, Gehwol, Wings.
 3. Akcja jest prowadzona na stronie www.allaboutlife.pl oraz udostępniana na profilu FB serwisu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Akcji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest przesłanie odpowiedzi opisującej, jaki jest Twój wymarzony prezent na Gwiazdkę oraz przesłanie zgłoszenia z danymi na adres mailowy Organizatora: konkursy@allaboutlife.pl.
 3. Akcja trwa od dnia 01.12.2018 do dnia 15.12.2018.

3. NAGRODA

1. Nagrodami w Akcji są: Tymofarm 4 zestawy po 3 opakowania ALPHOL SELECThttp://www.alphol.pl/, 3 zestawy kosmetyków marki Gehwol; 3 zestawy kosmetyków Himalaya Herbals, 1 zestaw trzymiesięcznej kuracji Colliq Beauty Skinax 2, marka Bohomoss: 1 komplet piżama damska KIM, 1 komplet piżama damska Layla; Laqell- 3 zestawy w każdym 8 lakierów hybrydowych LAQELL Luxurious Nude, 6 lakierów klasycznych LAQELL GLOSS, WINGS funduje 2 walizki kabinowe twarde pojemność 25 l o nazwie PEACOCK.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy Uczestnik Akcji musi drogą mailową na adres konkursy@allaboutlife.pl przesłać opis dotyczący sposobu: jaki jest jego wymarzony prezent na Gwiazdkę.
 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik powinien wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, których zgłoszenia będą najciekawsze i najbardziej spodobają się jury złożonego z osób wybranych przez Organizatora.
 4. Lista Zwycięzców Akcji zostanie podana na stronie www.allaboutlife.pl w przeciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców tj. imię i nazwisko na liście Zwycięzców.
 6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Fundatora przesyłką pocztową lub kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.
 7. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty publikacji listy Zwycięzców powinien przesłać na mail: konkursy@allaboutlife.pl adres doręczenia nagrody wraz z numerem telefonu kontaktowego.
 8. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana Zwycięzcy.
 9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 10. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych adresowych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Akcji, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Akcja…..”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie akcji w serwisie www.allaboutlife.pl.